Skip to main content

community

Let’s get started

Het is eindelijk zover! Na jarenlang hard werken aan de universiteit heb je jouw masterdiploma tandheelkunde in the pocket! Je bent helemaal klaar om in de praktijk aan de slag te gaan als tandarts, maar wat moet je eigenlijk allemaal regelen voordat je kunt beginnen? Er gaat in de komende periode ontzettend veel op je af komen en wij gaan jou daar bij helpen zodat je goed voorbereid aan jouw carrière kunt beginnen!

Disclaimer: This page is entirely written in Dutch since all the information on this page is related to the Dutch dental system.

1. Je BIG-registratie

Het is in Nederland verplicht om jezelf als tandarts te registreren in het BIG-register. Deze registratie is nodig om zelfstandig voorbehouden handelingen te mogen uitvoeren en om de titel ‘tandarts’ te mogen dragen. Eventuele schorsingen en beperkte bevoegdheden worden hier ook vastgelegd. Het BIG-register is openbaar, dus iedereen kan naar zorgverleners zoeken.

Kan ik ook werken zonder BIG-registratie?

Tijdens je studie heb je op de universiteit al patiënten behandeld. Daarnaast heb je wellicht stage gelopen in een praktijk waar je ook mocht behandelen. Je hebt toen inderdaad zonder geldige BIG-registratie gewerkt. Niet zelfstandig bevoegde zorgverleners kunnen namelijk onder voorwaarden in opdracht voorbehouden behandelingen uitvoeren, maar dit moet altijd onder toezicht. Daarnaast mag je zonder BIG-registratie ook de titel ‘tandarts’ niet voeren. Daarom is het advies om gewoon jouw BIG-registratie aan te vragen.

Hoe vraag ik dan mijn BIG-registratie aan?

Op de website van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport staat een uitgebreid stappenplan.

Wij willen even een paar punt uitlichten die van belang zijn voor jouw aanvraag. Voor het aanvragen van je BIG-registratie heb je namelijk een gewaarmerkte kopie van een geldig diploma nodig. Een gewaarmerkte kopie is voorzien van een inktstempel en een handtekening of paraaf van jouw universiteit. Meestal krijg je bij je afstuderen al één of meer gewaarmerkte kopieën. Zelf een kopie maken is dus niet geldig.

Je kunt jouw diploma vervolgens op twee manieren aanleveren. Grote kans dat jouw diploma zichtbaar is onder ‘mijn diploma’s’ wanneer je via DigiD inlogt bij DUO. Als dat zo is, dan kun je dit diploma eenvoudig koppelen. Let op: heb je nou net je diploma behaald? Dan kan het enkele weken duren voordat deze zichtbaar is in ‘mijn diploma’s’.

Naast de digitale variant kun je ook gewoon een gewaarmerkte kopie per post opsturen. Sommige diploma’s worden namelijk niet opgenomen in ‘mijn diploma’s’ en dit geval moet je jouw gewaarmerkte kopie gewoon ouderwets per post versturen.

Heb jij jouw diploma in het buitenland behaald? Dan gelden er wat andere regels en moet je naar alle waarschijnlijkheid aanvullende documenten aanleveren. Meer weten hierover? Klik dan hier.

Hoe lang duurt het voor ik mijn BIG-registratie heb?

Het afhandelen van de aanvraag mag volgens de wet maximaal 8 weken duren, in de praktijk is deze procedure vaak veel korter.

Wat kost een BIG-registratie?

Het afhandelen van de aanvraag mag volgens de wet maximaal 8 weken duren, in de praktijk is deze procedure vaak veel korter.

Wat kost een BIG-registratie?

Jouw BIG-registratie is 5 jaar geldig, daarna moet je herregisteren. De herregistratie vindt plaats op basis van werkervaring. Je moet over een periode van 5 jaar gemiddeld 8 uur per week als tandarts gewerkt hebben (een totaal van 2080 uur).

2. Inschrijven bij de Kamer van Koophandel

Veruit de meeste afgestudeerde tandartsen beginnen als ZZP’er (zelfstandige zonder personeel). Als ZZP’er werk je op basis van een overeenkomst van opdracht. Bij deze samenwerkingsvorm is het van belang dat je zowel fiscaal als juridisch gezien een ondernemer bent en dat er geen sprake is van verkapte loondienst.

Om als ZZP’er te kunnen werken is het aan te raden om een eigen bedrijf op te richten. Vanuit dit bedrijf ga jij jouw tandheelkunde verrichtingen uitvoeren. De meest gebruikte rechtsvorm is een eenmanszaak. Deze eenmanszaak zul je moet oprichten en inschrijven bij de Kamer van Koophandel.

Ga je in loondienst, dan is deze stap niet relevant voor jou.

Start je jouw eigen praktijk? Dan komt er een hoop meer bij kijken. In dit geval is het belangrijk om professioneel advies in te schakelen.

Hoe schrijf ik mijn bedrijf in bij KVK?

Je kunt jouw bedrijf eenvoudig inschrijven met behulp van inschrijfformulieren.

Kies voor ‘bedrijf’, selecteer een rechtsvorm (in dit geval eenmanszaak) en doorloop alle stappen. Om je inschrijving definitief te maken, maak je online een afspraak door in te loggen met DigiD.

Tijdens je afspraak controleert een KVK-medewerker je legitimatie en bekijkt hij of zij of je aan de inschrijfvoorwaarden voldoet. Over het algemeen is dit geen probleem.

Wat kost inschrijven bij de KVK?

Voor het inschrijven betaal je een eenmalige inschrijfvergoeding van € 75,-.

Waar moet ik op letten bij mijn inschrijving?

Wanneer er gevraagd wordt naar een korte omschrijving van de ondernemingsactiviteiten is het vaak al voldoende om ‘tandarts’ of ‘tandheelkundige werkzaamheden’ te noteren.

Daarnaast is dit het moment om jouw handelsnaam te kiezen. Je kunt het simpel houden, maar kunt ook jouw creativiteit de vrije rol laten. Op een later tijdstip je handelsnaam wijzigen kan uiteraard ook altijd nog.

3. Meldplicht

Voordat je als zzp-tandarts of praktijkhouder aan de slag gaat, moet je je eenmalig melden bij het CIBG. Dit moet je geregeld hebben binnen 3 maanden voor je start met werken als tandarts.

Je moet een vragenlijst invullen waarbij je wordt gewezen op de kwaliteitseisen waaraan jij als zzp-tandarts of praktijkhouder aan moet voldoen. De kwaliteitseisen zijn onderdelen van de eisen die zijn opgenomen in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Wanneer je als zzp’er aan de slag gaat op basis van de KNMT-modelovereenkomst, dan zijn deze eisen al zoveel mogelijk opgenomen in deze overeenkomst.

De Inspectie van de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hoopt met deze meldplicht een beter beeld te krijgen van zorgaanbieders en zo ook beter toezicht te houden. Ook hoopt de overheid dat zorgaanbieders zich hierdoor beter bewust zijn van de kwaliteitseisen waaraan ze moeten voldoen.

Hieronder zijn een aantal kwaliteitseisen beschreven:

 • Juiste, volledige en actuele registratie in het handelsregister. Zie stap 2.
 • Je weet hoe je moet omgaan met voorbehouden en risicovolle behandelingen. Naar knmt website
 • Je volgt de meldcode huiselijk geweld / kindermishandeling. Download PDF
 • Je hebt een klachten regeling. (link naar klachtenregeling)
 • Je volgt de richtlijn rondom patientendossiers. Naar knmt website
 • Je zorgt voor een correcte administratie en declaratie.
 • Je werkt hygiënisch. Download PDF
 • Je bent lid van een beroepsvereniging. (link naar beroepsvereniging)

4. Het openen van een zakelijke rekening

Nu je BIG-geregistreerd bent en jouw eenmanszaak hebt opgericht zul je een hoop andere zaken moeten gaan regelen voordat je aan de slag kan als tandarts. Het is aan te bevelen om een zakelijke rekening te openen voor jouw eenmanszaak. Let op: dit kan alleen wanneer je al geregistreerd bent bij de KVK.

Voor jouw eenmanszaak zul je ook een financiële administratie moeten bijhouden. Je gaat immers facturen sturen en zakelijke uitgaven doen (hierover meer in stap 10 en 11).

Bij de meeste banken is het mogelijk om een zakelijke rekening te openen. Soms zijn er ook speciale aanbiedingen voor starters. Informeer eens bij de bank waar je jouw privé-rekening hebt naar de mogelijkheden.

5. Verzekeringen

Oké, we worden steeds serieuzer. Je bent inmiddels BIG-geregisteerd, je hebt een eigen bedrijf opgericht bij de KvK en je hebt een zakelijke rekening. Je bent bijna klaar voor het werken in de praktijk! Helaas brengt het werk in de praktijk ook risico’s met zich mee en daarom is het belangrijk om je verzekeringen goed geregeld te hebben. We gaan er natuurlijk vanuit dat je er nooit aanspraak op hoeft te maken, maar je kunt het maar beter goed geregeld hebben.

Beroepsaansprakelijkheid

Als iemand je aansprakelijk stelt voor schade als gevolg van medisch handelen, kan dit een vervelende situatie zijn waarop mogelijk een ingewikkeld traject volgt. Je kunt geconfronteerd worden met een verantwoording voor de tuchtrechter en mogelijk zelfs een schadeclaim. In zo’n geval is het essentieel om verzekerd te zijn voor financiële dekking en te kunnen rekenen op professionele juridische bijstand.

Ga je als ZZP’er aan de slag? Dan is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering een verplichting die voortvloeit vanuit het modelcontract voor ZZP’ers (hierover meer in stap 8). Je bent verplicht om ‘een binnen het werkveld gangbare dekking’ te hebben met een minimum van € 2.500.000,- per gebeurtenis.

Wil je echter ook cosmetisch werk gaan doen? Dan is het aan te raden om een aanvullende module bij de VVAA af te sluiten. Cosmetische tandheelkunde wordt namelijk vrijwel nooit gedekt onder je reguliere klachtenregeling. Wist je dat zelfs bleken al onder een cosmetische behandeling valt? Laat je dus goed informeren door de VVAA. Naar website VVAA

Beroepsrechtsbijstandsverzekering

Een beroepsrechtsbijstandsverzekering is niet verplicht, maar wel aan te raden. Deze verzekering dekt namelijk de kosten die gemaakt worden indien je gebruik moet maken van professionele juridische bijstand.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wanneer je door ziekte, een ongeval of zwangerschap niet (meer) in staat bent om te werken, dan ben je arbeidsongeschikt. Als ZZP’er houdt dat in dat je dan (tijdelijk) geen inkomen meer hebt. Om jezelf hiertegen te beschermen, kan het verstandig zijn om een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten. Een AOV is niet verplicht, maar wij raden dit wel aan.

Een AOV biedt een vangnet voor het geval je arbeidsongeschikt raakt en helpt je om inkomensverlies op te vangen. Hierdoor kun jij je focussen op je herstel en zorgen dat je financiële zekerheid behouden blijft, zelfs als je (tijdelijk) niet kunt werken.

Als net afgestudeerde tandarts kun je waarschijnlijk met een lager verzekerd bedrag uit in het geval van arbeidsongeschiktheid dan wanneer je een paar jaar verder bent. Je hebt dan wellicht net een huis gekocht of bent je eigen praktijk gestart. Laat je daarom goed adviseren over de hoogte van het te verzekeren bedrag zodat je nooit voor vervelende verrassingen komt te staan.

Zorg er ook voor dat je de voorwaarden en dekking van de AOV begrijpt en dat deze aansluit bij jouw specifieke wensen. Zo kan het zijn dat je een wachttijd hebt. Dit houdt in dat je niet direct vanaf de eerste dag van ziekte een uitkering krijgt, maar dat je bijvoorbeeld 30 dagen moet wachten.
Daarnaast kan het zijn dat je weliswaar als tandarts arbeidsongeschikt bent, maar dat je nog prima andere arbeid kan doen, bijvoorbeeld vakken vullen of een telefoon opnemen. Indien je jouw AOV niet goed geregeld hebt kan het zijn dat je dan geen aanspraak kunt maken op een uitkering, je kunt immers nog andere arbeid verrichten.

Zorg ervoor dat je goed professioneel advies krijgt van een adviseur voordat je jouw AOV afsluit.

6. De klachtenregeling

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt en wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Als ZZP’er heb je dan ook (verplicht) een eigen klachtenregeling nodig. Wanneer je lid wordt van de KNMT is deze klachtenregeling inbegrepen bij jouw lidmaatschap.

Mocht er ooit een klacht tegen jou ingediend worden dan wordt deze klacht bemiddelt door een klachtenfunctionaris. Deze klachtenfunctionaris probeert binnen zes weken een oplossing te vinden voor de ontstane klacht. Wanneer er na bemiddeling voor de patiënt geen bevredigend resultaat wordt bereikt kan de patient zich altijd nog wenden tot een geschillencommissie.

De Stichting Geschilleninstantie Mondzorg (SGIM) neemt het vanaf dat moment over en zal de klacht van de patient beoordelen tijdens een hoorzitting. De SGIM doet een bindende uitspraak en kan een schadevergoeding toekennen. In beroep gaan tegen deze uitspraak is niet mogelijk.

Het is daarom belangrijk om aangesloten te zijn bij een klachtenregeling. Wil je hierover meer weten, klik dan hier om de handreiking Wkkgz voor zzp’ers in de mondzorg te lezen.

7. De beroepsvereniging

Waar je vroeger nog de keuze had tussen de ANT en de KNMT is er sinds de fusie in 2020 eigenlijk maar één mogelijkheid voor een beroepsvereniging en dat is de KNMT.

De KNMT is de beroepsorganisatie van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen. Deze beroepsvereniging behartigd jouw belangen bij de politiek en in de media. Daarnaast kun je bij de KNMT terecht voor een modelovereenkomst, het plaatsen van een vacature of het opzoeken van tandheelkundige richtlijnen. En de in stap 6 genoemde klachtenregeling is inbegrepen bij jouw lidmaatschap.

Daarnaast kun je als starter bij de KNMT terecht voor een gratis en onafhankelijk persoonlijk adviesgesprek. Tijdens dit gesprek wordt jij op weg geholpen en kun je jouw contract (stap 10) ook laten controleren op juistheid.

Wil je meer weten? Neem dan een kijkje op https://knmt.nl/

8. Jouw AGB-code

Om jouw geleverde zorg ook te kunnen declareren is het noodzakelijk om over een AGB-code te beschikken.

In het AGB-register staat alle noodzakelijke (zorg)informatie om declareren en het afsluiten an contracten tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders mogelijk te maken. Ook is de informatie uit het AGB-register de basis voor borgzoekers en zorgvinders voor verzekerden en patiënten. Het is dus belangrijk dat jouw registratie juist en volledig is.

Je kunt een persoonlijke AGB-code alleen aanvragen als je in het bezit bent van een geldige BIG-registratie, een inschrijving bij KvK en je hebt voldaan aan de meldplicht bij het CIBG. Bij het aanvragen van een AGB-code wordt precies aangegeven welke informatie nodig is in jouw situatie.

Hier kun je jouw AGB-code aanvragen.

9. Een baan vinden

Je hebt nu alles geregeld om aan de slag te kunnen als tandarts, maar wellicht het belangrijkste ontbreekt nog! Een werkplek. In deze stap helpen wij jou verder met het vinden van jouw (eerste) werkplek. Waar moet je nou op letten als jij gaat solliciteren?

Momenteel is er een tekort aan tandartsen in Nederland, dat houdt (uiteraard afhankelijk van de regio) in dat jij de praktijk voor het uitkiezen hebt en niet andersom. Doe daar je voordeel mee.

Stap 1: Wat wil ik?

Allereerst moet je voor jezelf goed bedenken wat je graag zou willen? Een aantal punten ter overweging:

 • Wil je als ZZP’er aan de slag of in loondienst?
 • Ben je bereid om avonden en/of weekenden te werken?
 • Wil je in een kleine of grotere praktijk werken?
 • Wil je in één of meerdere praktijken werken?
 • Wat wil je leren in de komende 5 jaar?

 

Stap 2: Waar vind ik een praktijk?

Er zijn verschillende mogelijkheden om een praktijk te vinden. Ben je na stap 7 lid geworden van de KNMT dan heb je ook toegang tot de vacaturebank van de KNMT. Hier kun je vacatures vinden, maar ook jouw eigen CV online zetten om gevonden te worden.

Naast de vacaturebank heb je ook nog recruiting bureaus. Wanneer jij je inschrijft bij deze bureaus gaan zij voor je op zoek naar een praktijk die past bij jouw wensen. Ze hebben een breed netwerk, kennen de branche door en door en weten precies wat belangrijk is bij een sollicitatie. Ideaal toch?
Nou let goed op, want er zit een addertje onder het gras. Een recruiting bureau is voor jou veelal gratis, maar wanneer jij via een recruiting bureau wordt aangenomen moet de tandartspraktijk wel een fee aan het recruitingbureau betalen. Deze fees kunnen behoorlijk oplopen en daarom zijn veel praktijken terughoudend met het inschakelen van recruitment bureaus.

Een laatste en steeds meer gebruikte optie is social media! Je kunt gebruik maken van Facebook of LinkedIn, maar heb je ook wel eens aan Instagram gedacht? Je hebt vast al wel eens een tandarts of tandartspraktijk gezien met werk dat jou aanspreekt. Trek de stoute schoenen aan en benader die tandarts of tandartspraktijk eens via social media. Er is immers een tekort aan tandartsen dus misschien heb je wel geluk en zijn ze nog op zoek naar iemand.

Daarnaast kun je ook je netwerk aanspreken. Misschien heb je wel vrienden, kennissen of collega-studenten die in een leuke praktijk werken, informeer ook eens bij hun.

Je kunt natuurlijk ook een open sollicitatie sturen. Heeft jouw ideale praktijk geen zichtbare vacature op de website? Schrijf ze toch eens aan, want wie weet!

Stap 3: Wat past bij mij?

Heb je voor jezelf duidelijk wat je zou willen en heb je een praktijk gevonden die je aanspreekt. Doe dan eens gedegen onderzoek naar die praktijk en neem de volgende punten mee in je sollicitatie gesprek.

 • Wat zijn de werktijden?
 • Wat is mijn reistijd?
 • Wat voor ondersteuning kunnen ze mij als net afgestudeerde tandarts bieden?
 • Hoe is de agenda vulling?
 • Staan er vaste tijden voor behandelingen of heb je daar vrijheid in? Je bent immers pas net klaar en jouw werktempo zal dus wellicht wat lager liggen dan iemand met jaren ervaring
 • Heb je een (vaste) stoelassistente
 • Wat voor apparatuur is er aanwezig?
 • Hoe zijn de vakanties geregeld?
 • Is er een concurrentiebeding?
 • Hoe zijn de (weekend) diensten geregeld?
 • Hoe worden ze beoordeeld door patiënten? Neem eens een kijkje op Google of Zorgkaart Nederland
 • Wat voor percentage kunnen ze mij bieden?

Stap 4: Jouw sollicitatie brief

Wanneer je gaat solliciteren is het normaal om een sollicitatiebrief te schrijven en daarbij een curriculum vitae (CV) aan te leveren, ook al hebben wij een tekort aan tandartsen in Nederland.

Een sollicitatie- of motivatiebrief is doorgaans niet langer dan 1 A4. Een sollicitatiebrief heeft een vrij vaste structuur.

Alinea 1: De introductie

In de eerste alinea geef je aan voor welke functie je graag zou solliciteren en stel je jezelf kort voor. Ook geef je aan hoe je de vacature gevonden hebt.

Voorbeeld:
Met deze brief stel ik mij graag aan u voor als kandidaat voor de functie van praktijkmedewerker in uw tandartspraktijk in …. [plaatsnaam]. Nadat ik hoorde over deze vacature via … [vul het medium in] heb ik besloten om deze kans onmiddellijk aan te grijpen en u aan te schrijven. Op … [datum afstuderen] ben ik afgestudeerd als tandarts aan de …[Naam universiteit]

Alinea 2: De reden van schrijven

In de tweede alinea vertel je wat meer over jezelf en je (voor-) opleiding. En waarom je specifiek deze praktijk aanschrijft.

Voorbeeld:
Tijdens mijn studie heb ik mij verdiept in complexe endodontologie en volledige gebitsprotheses op implantaten. In de toekomst zou ik mij graag nog verder ‘specialiseren’ in de endodontologie. Ik heb mij tijdens het laatste jaar van mijn studie zeer veel verdiept in de endodontologie via cursussen, congressen en vakliteratuur. Daarnaast haal ik ook erg veel voldoening uit de algemene tandheelkunde. Om die reden zou ik mij niet volledig willen storten op de endodontologie maar wil ik juist kunnen genieten van de afwisseling. 

 Wat mij aanspreekt aan uw praktijk is dat u beschikt over een moderne groepspraktijk met een jong team. Uw ruime openingstijden en de manier waarop ik uw praktijk regelmatig voorbij zie komen in vakbladen en op social media spreken mij heel erg aan.

 Alinea 3: Waarom ben jij een geschikte kandidaat?

In de derde alinea kun je, indien van toepassing, wat vertellen over jouw huidige functie (indien je tijdens je studie bijvoorbeeld al in een praktijk gewerkt hebt). Anders is deze alinea perfect geschikt om te vertellen waarom jij de juiste persoon bent voor deze vacature.

Voorbeeld:
Ik ben op zoek naar een praktijk met een vriendelijke omgeving waar ik mijn kennis en vaardigheden kan verbreden en kan bijdragen aan de groei van de praktijk. Als hardwerkend en zeer gemotiveerd persoon sta ik er altijd voor open om mezelf te ontwikkelen.

 U heeft met mij een hardwerkende, oplossingsgerichte, doortastende, leergierige, accurate en ambitieuze collega die zich graag verder wil ontwikkelen. Een gezonde en tevreden patient in combinatie met een hoge kwaliteit van tandheelkunde is voor mij heel belangrijk. Mijn enthousiasme, goede communicatieve vaardigheden en waardevolle achtergrond als teamspeler zorgen ervoor dat ik van waarde kan zijn voor uw praktijk.

Alinea 4: De afsluiting

In de vierde alinea sluit je de brief af en verzoek je om een persoonlijke ontmoeting om jouw motivatiebrief verder toe te lichten.

Voorbeeld
Ik zou graag in een persoonlijk gesprek mijn motivatie en de mogelijkheid om aan de slag te gaan als tandarts medewerker binnen uw praktijk met u bespreken.

 In afwachting van uw, naar ik hoop voor mij gunstig luidende, reactie,

 Met vriendelijke groeten,

Klik hier om bovenstaand voorbeeld te downloaden.

Het is belangrijk in een sollicitatiebrief dat je dicht bij jezelf blijft. Je kunt jezelf geweldig omschrijven en verkopen, maar als je dit niet waar kunt maken in het sollicitatiegesprek of wanneer je start in de gevraagde functie, dan kan dat voor teleurstellingen zorgen voor beide partijen. Probeer daarom jouw goede kanten te belichten, maar blijf wel dicht bij de waarheid.

Stap 5: Jouw curriculum vitae

Als bijlage bij jouw sollicitatiebrief voeg je altijd jouw CV toe. Het voordeel van het bijvoegen van een CV is dat je in jouw sollicitatiebrief niet hoeft te vertellen over alles wat je in het verleden al hebt opgedaan aan werkervaring, dit kan jouw potentiële nieuwe werkgever namelijk in jouw CV lezen.

Hier kun je een voorbeeld CV downloaden.

Stap 6: Het sollicitatiegesprek

Jouw droompraktijk heeft je uitgenodigd voor een sollicitatie gesprek. Je motivatie brief en CV hebben indruk gemaakt en ze willen je graag ontmoeten. Nu is het jouw moment om te shinen.

‘You never get a second change to make a great first impression’

Voor het sollicitatiegesprek is het belangrijk om je huiswerk te doen. Zoek de volgende aspecten uit

 • Wat is de visie van de praktijk?
 • Hoeveel medewerkers heeft de praktijk?
 • Welke tandartsen werken er?
 • Welke specialisaties heeft de praktijk?
 • Wat zijn de openingstijden van de praktijk?

Tijdens het gesprek is het belangrijk om interesse te tonen en gerichte vragen te stellen waaruit blijkt dat jij je huiswerk hebt gedaan. Het is voor jouw werkgever een grote afknapper wanneer het blijkt dat je eigenlijk niets weet over de praktijk.

Blijf dicht bij jezelf en doe jezelf niet anders voor dan je bent. Zorg er wel voor dat je jouw sterkte kanten belicht tijdens het gesprek, maar geef ook aan wat jij zoekt in een praktijk.

Voorbeeld:
Je hebt heel erg behoefte aan goede begeleiding en de mogelijkheid om behandelplannen intern te kunnen bespreken. Wanneer jouw werkgever aangeeft dat hier geen mogelijkheden voor zijn kan dit later voor teleurstellingen zoeken. Geef daarom duidelijk aan wat JIJ zoekt en nodig hebt van jouw werkgever.

Vraag altijd of je een dag mee kunt lopen. De beste manier om de praktijk en de patiënten te leren kennen is door een dagje mee te kijken achter de schermen. Daarnaast kun je meteen aanvoelen of je past bij het team.

Een aantal hele belangrijke punten die je moet bespreken in het gesprek zijn:

 1. De werktijden
  Op welke dagen wordt er van mij verwacht te werken? Zitten hier ook avonden of dagen in het weekend bij?
 2. De agendaplanning
  Hoe is de agenda gevuld? Neem je de agenda van een tandarts over die stopt of bouw je een agenda vanaf nul op? Wanneer een agenda vanaf nul wordt opgebouwd duurt het vaak enige tijd voor deze goed gevuld is. Dit kan betekenen dat je in het begin misschien meer controles hebt staan of af en toe een gat in je planning zult hebben. Door dit vooraf goed af te kaderen weet je precies waar je aan gaat beginnen
 3. Tijd voor behandelingen
  Als startende tandarts heb je waarschijnlijk meer tijd nodig dan iemand met jaren ervaring. Hoe is dat geregeld in de praktijk? Krijg je de tijd om zelf te bepalen hoe lang je nodig hebt voor een behandeling? Mag je daarnaast alle behandelingen direct doen of worden er dingen intern doorverwezen?
 4. Stoelassistentie
  Hoe is de assistentie binnen de praktijk geregeld? Krijg je een vaste assistente of is ze ondertussen ook verantwoordelijk voor andere taken in de praktijk? Heeft jouw assistente ervaring of begint ze net zoals jij net met het vak? Als beginnende tandarts is het vaak fijn om een assistente met ervaring te hebben die jou de manier van werken binnen de praktijk kan bijbrengen
 5. Vakanties
  Hoe zijn de vakanties geregeld? Is de praktijk op vaste momenten dicht en moet jij die dagen opnemen als vakantie of kun je zelf aangeven wanneer jij afwezig bent? Belangrijke zaken om vooraf te bespreken, zeker als je wellicht al een vakantie hebt geboekt.
 6. Concurrentiebeding
  We gaan er natuurlijk niet vanuit, maar het kan altijd zo zijn dat je toch besluit om te stoppen bij de praktijk. Hoe is het dan geregeld met een concurrentiebeding na beëindiging van jouw contract? Wanneer je in Utrecht woont en je krijgt een concurrentiebeding van 20 km dan kun je binnen Utrecht niet meer aan de slag. Zorg er dus altijd voor dat er een redelijk concurrentiebeding in je contract staat.
 7. Je honorarium
  Als zzp’er krijg je over het algemeen een percentage op basis van jouw dagomzet. Dit percentage is per praktijk verschillend en afhankelijk van ervaring, locatie van de praktijk en de voorzieningen binnen de praktijk. Wanneer je in het centrum van Utrecht in een hypermoderne praktijk met alle faciliteiten kan werken, dan zal het percentage over het algemeen lager liggen dan wanneer je op het platteland gaat werken.Het is belangrijk om je niet blind te starten op percentages. Vergeet niet dat het uiteindelijke bedrag afhankelijk is van jouw omzet. Een lager percentage bij een hogere omzet kan je meer opleveren dan een hoog percentage bij een lage omzet.Daarnaast is het voordeel van een lager percentage dat je na enige tijd nog kunt stijgen in je percentage. Dat is natuurlijk altijd leuk.De percentages die gehanteerd worden binnen de praktijk lopen uiteen van 30% – 50%, waarbij 50% zelden voorkomt. De meest gangbare percentages liggen tussen de 33% en 42%.Naast een vast percentage kan de praktijk ook werken met een staffel op basis van jouw omzet. Dit houdt in dat bij een hogere gemiddelde dagomzet jouw percentage die maand ook hoger is. Dit percentage fluctueert dus per maand omdat het afhankelijk is van jouw gemiddelde dagomzet over die periode.

10. Het contract

De volgende stap is het ondertekenen van jouw eerste contract. Wanneer je aan de slag gaat als ZZP’er moet jouw contract aan bepaalde eigen voldoen zodat je ook daadwerkelijk als zelfstandige wordt aangemerkt.

Op de website van de KNMT vind je een het model contract voor de zogeheten ‘overeenkomst van opdracht’.

Heb je een concept overeenkomst ontvangen? Dan kun je altijd contact opnemen met de KNMT om dit concept te laten beoordelen. Zo weet je zeker dat er geen zaken in staan die niet kloppen.

11. Je eerste factuur

Je bent inmiddels werkzaam in jouw droompraktijk en je hebt jouw eerste maand als tandarts overleefd. Dan is het tijd om de eerste factuur op te maken. Vaak zul je van de praktijk een uitdraai en/of overzicht krijgen van de door jouw gedeclareerde behandelingen. Aan de hand van deze uitdraai ga jij vervolgens je factuur maken.

Er zijn een aantal belangrijke onderdelen die verplicht zijn op een factuur en een aantal onderdelen die erg handig zijn om te noteren. Al deze onderdelen hebben wij hieronder voor jou op een rijtje gezet. Ook kun je onze voorbeeldfactuur downloaden.

 • De factuurdatum
 • Het factuurnummer
 • De vervaldatum van de factuur (oftewel de betalingstermijn)
 • Je eigen naam en adres
 • Jouw rekeningnummer
 • Jouw KvK nummer
 • De naam en adres van de praktijk
 • Omschrijving van de werkzaamheden
 • Jouw percentage

Wanneer je gebruik gaat maken van een boekhoudprogramma dan zitten hier vaak al standaard sjablonen in voor de opmaak van je factuur. Het enige wat jij dan nog hoeft te doen is de juiste omzet en percentage invullen. Wel zo handig!

12. Je financiële administratie

Als werknemer in loondienst regelt de praktijkhouder de loonbelasting en ben je zelf verantwoordelijk voor het doen van belastingaangifte. Als ZZP’er ben je echter ook zelf verantwoordelijk voor de afdracht van de belasting. Dit houdt in dat jij over het bedrag dat jij ontvangt voor jouw werkzaamheden nog belasting moet betalen.

Als starter vindt deze afdracht vaak pas op een later moment plaats omdat je nog niet precies jouw omzet/winst aan het einde van het jaar weet. Reken je daarom niet rijk en zorg dat je ongeveer 40% van jouw inkomsten opzij zet om de aanslagen van de belastingdienst te kunnen betalen. Naarmate je wat langer werkt kun je er ook voor kiezen om elke maand belasting te betalen, dit is echter nog geen definitieve aanslag. Aan het eind van het jaar vindt altijd een verrekening plaats en kan het dus gebeuren dat jij nog extra belasting moet betalen.

Behalve de belasting is het belangrijk om de financiële administratie van jouw bedrijf bij te houden. Naast het maandelijks versturen van facturen zul je ook uitgaven doen. Denk bijvoorbeeld aan jouw lidmaatschap bij de beroepsvereniging, de premie voor je verzekeringen en misschien wel de aanschaf van een fotocamera of loupe bril.

 Aangezien je financiële administratie relatief klein is zou je ervoor kunnen kiezen om deze volledig zelf te doen. Echter hebben de meeste tandartsen niet voor niets iets medisch gekozen en is het fijner om dit soort taaie kost uit te besteden. Een boekhouder of accountant kan jou bijstaan bij het doen van jouw financiële administratie, het opstellen van een balans en winst-en verliesrekening en uiteraard het doen van jouw belastingaangifte. Waarschijnlijk heb je tijdens jouw studie al wel kennis gemaakt met partijen die dit voor jou zouden kunnen regelen. Ken je niemand? Vraag dan eens aan collega’s waar zij hun administratie uitbesteden!

13. Het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Oke, je hebt alles geregeld en je bent aan het werk. Maar nu? Sommige behandelingen lopen nog niet zo lekker en je merkt dat je meer kennis en ervaring nodig hebt. Daarnaast heb je inspirerend werk voorbij zien komen op social media of in een vakblad. Je hebt de ambitie om dit ook te doen, maar hoe ga je dit bereiken?

Een goede manier om voor jezelf concrete doelen op te schrijven en jouw vaardigheden te verbeteren is met behulp van een persoonlijk ontwikkelingsplan. Het werkt vaak het beste om deze op te stellen voor de komende vijf jaar.

In dit ontwikkelingsplan noteer je de volgende dingen:

 1. Wat wil ik leren / waar wil ik mij in verbeteren
 2. Wanneer wil ik dit bereikt hebben?
 3. Hoe ga ik dit bereiken?

Voorbeeld:

 1. Ik wil bij elke restauratie rubberdam gebruiken, maar het lukt mij nu vaak niet
 2. Ik wil over 6 maanden bij elke restauratie rubberdam gebruiken
 3. Ik ga de Inversion rubberdam cursus van Karma. Dentistry volgen

Buiten je tandheelkundige doelen kun je uiteraard ook privé doelen opnemen in jouw POP.

Door op deze manier jouw wensen en doelen te noteren heb je een concrete stok achter de deur om je te blijven verbeteren. Je kunt je POP er regelmatig bijpakken om jouw progressie te controleren. Daarnaast kun je jouw POP tussentijds aanpassen mocht je gaandeweg andere prioriteiten krijgen.

14. Bij- en nascholing

We weten allemaal dat de echte leercurve pas begint na de universiteit. Tijdens jouw opleiding ben je in aanraking gekomen met alle facetten van de tandheelkunde, maar nu is het tijd om je te verdiepen en meer ervaring op te doen. Waarschijnlijk zijn er bepaalde behandelingen die je erg lastig vindt of waar je meer over zou willen leren. Dan ben je bij ons aan het goede adres.

Op ons platform hebben wij gratis webinars en podcasts, maar daarnaast ook een breed aanbod van cursussen. Neem eens een kijkje in onze scholingsagenda en ons cursusaanbod. Er zit ongetwijfeld een nuttige cursus voor jou bij!

En wist je dat je als Karma. Member maar liefst 10% korting krijgt op alle cursussen en geselecteerde producten in de webshop?

15. Een loupebril

Als tandarts heb je een zittend beroep en ondanks de ergonomie lessen op de universiteit merk je dat je toch niet in elke situatie de perfecte houding kunt hebben. Zeker in de lastige gevallen of wanneer je het niet helemaal goed kunt zien.

Nu je enige tijd aan het werk bent merk je vast dat je wat vaker last krijgt van je nek of je rug. Maar hoe pas je jouw ergonomie nou aan en zorg je voor beter zicht? Een loupebril kan je hierbij helpen.

Bryant Dental heeft onlangs een revolutionaire bril op de markt gebracht de ‘refractive’. De refractive is een ergonomische loupebril. Doordat de loupes onder een hoek gemonteerd zijn moet je bijna rechtop zitten om je patient te kunnen zien. Hierdoor veranderd de positie van je nek en rug en zit je ergonomisch goed.

Wil je meer weten over deze loupes? Neem dan een kijkje op bryant.dental/refractives

In Nederland worden de brillen van Bryant Dental verkocht door Hofmeester dental. Je kunt een vrijblijvende afspraak inplannen met een van de specialisten om te kijken welke bril eventueel voor jou geschikt zou zijn.  Website Hofmeester

Wij snappen dat een loupebril een grote uitgave is en dat het vervelend is dat je deze eigenlijk nooit kunt uitproberen voordat je ze koopt. Daar hebben wij iets op bedacht

Wist je dat je de loupebrillen van Bryant Dental ook kunt testen bij de Karma. Cursussen Angles & Ridges en Margins. Tijdens deze twee-daagse cursussen zorgen wij dat er een loupebril voor jou beschikbaar is om te testen. Je kunt verschillende vergrotingen proberen en zo bepalen welke bril perfect is voor jou!