4.7 Bespreking tandtechniek

Iedere week vindt er bespreking plaats met het tandtechnisch lab (VDS). Tijdens deze bespreking wordt alle relevante casuïstiek besproken met het gehele team. Wijzigingen worden doorgevoerd waar nodig. Wekelijks wordt afgestemd met het lab welke casussen besproken worden. 

In algemene zin: 

Techniek werk:

  1. De cursist/regisseur is verantwoordelijk voor het totale proces rondom techniekwerk: 
  1. Het tijdig aanvragen / bestellen van werk
  2. Toezien op op ontvangen van de de cursist
  3. Communicatie met het tandtechnisch laboratorium
  4. De cursist zorgt zelf voor het ingipsen van de gebitsmodellen in de articulator dan wel het verzorgen van de digitale gescande modellen in de computer