4.6 Bespreken van Actuele literatuur

Bespreking actuele literatuur

Het opdoen van relevante kennis, het juist interpreteren en toepassen van vakliteratuur is een van de leerdoelen van het CEPCD programma. Deze kennis komt ook van toepassing in het opstellen van behandelplannen en het uitvoeren ervan. Het voordragen en discussie leiden is ook een van de belangrijke aspecten. Daarom worden er elke week 2 (of meer) artikelen voorbereid en integraal besproken en geëvalueerd. 

Het proces

  • De vakliteratuur wordt geselecteerd door de hoofddocent van het programma
  • De literatuur wordt een week voorafgaand aan de bespreking gedeeld via het leerplein
  • 1 van de cursisten is per toerbeurt verantwoordelijk voor de voorbereiding van de artikelen voor de bespreking. De cursist bereidt dit voor in, bij voorkeur, Keynote. 
  • Alle cursisten lezen de betreffende artikelen en bereiden deze voor
  • Artikelen worden voorgedragen en daarna kritisch geëvalueerd 
  • Tevens wordt beoordeeld of de artikelen eventueel moeten worden opgenomen in 1 van de literatuurblokken of van invloed zijn op heroverweging/aanpassing van de CEPCD protocollen
  • De presentatie wordt toegestuurd aan coördinator en wordt geplaatst in het mapje op de ELO