4.5 Klinische behandelingen en behandelplannen bespreking

Analyse van behandelingen

Klinische behandelingen: 

 • Per 2 cursisten 1 stoel gereserveerd voor CEPCD patiënten. 
 • Cursisten behandelen koppels gewijze en assisteren elkaar wederzijds
 • Cursisten stemmen op evenwichtige manier hun afspraken op elkaar af
 • Afspraken worden door de cursist zelf gemaakt en in de agenda ingevoerd, in afstemming met balie. 
 • Indien een chirurgie behandeling gepland staat vindt deze plaats in OK I of II en is steeds een cursist als assistent en/of behandelaar betrokken

Voor- en nabespreking: d.m.v. foto’s:

 • Patiënten worden vooraf besproken tijdens overleg in de ochtend
 • Lichtfoto’s worden geëvalueerd in de week na de behandeling tijdens de ochtendsessie
 • Cursist is verantwoordelijk voor plaatsen van foto’s in betreffende patiënten kaart
 • Het gehele behandeltraject wordt via foto’s vastgelegd en wordt verwerkt in totaal presentatie (ppt of keynote)
 • Foto’s worden gebruikt voor eigen portfolio / casus review / artikelen en andere communicatie. Hiervoor dient expliciet toestemming te zijn van de patiënt. 

Meer over het foto protocol en informed consent vind je in 5. CEPCD protocollen en richtlijnen

Behandelplannen 

Het opstellen van een behandelplan – vanuit het comprehensive gedachtengoed – is een van belangrijk leerdoel. 

Het traject rondom het behandelplan:

 1. De cursist wordt aan een patiënt gekoppeld. Hij/zij zal steeds de regisseur zijn in het gehele behandeltraject en bij voorkeur ook betrokken zijn bij iedere behandeling in de kliniek
 2. De cursist is daarmee de bewaker van het gehele behandeltraject van de toegewezen patiënt en verantwoordelijk voor het uitwerken van het behandelplan.
 3. Het regelen van techniekwerk en toezien op tijdige verzending cq ontvangst is de taak voor de cursist
 4. De cursist zorgt zelf voor het ingipsen van de gebitsmodellen in de articulator dan wel het verzorgen van de digitale gescande modellen in de computer
 5. De cursist is steeds bij het bespreken van het behandelplan van “zijn/haar” patiënt
 6. De cursist kan deze patiënt beschouwen als een patiënt voor zijn/haar eigen portfolio voor de registratie als NVVRT erkend restauratief tandarts

Proces opstellen behandelplan:

 • Het behandelplan wordt opgesteld na de intake van de patiënt door cursist (in rol van regisseur)
 • De behandelplannen worden volgens hetzelfde format opgesteld, intern besproken en aan de patiënt gepresenteerd [ link naar Format behandelplan CEPCD*]
 • Cursist laat aan coordinator CEPCD dat plan wordt opgesteld
 • coördinator CEPCD plant betreffende patiënt in dagrooster voor integrale bespreking met cursisten. Dit wordt 2x ingepland
 • Cursist bereidt plan voor voor eerste integrale bespreking 
 • Cursist past plan zonodig aan voor 2e integrale bespreking
 • Cursist coördineert plannen afspraak planbespreking met patiënt met balie 


Zie Format behandelplan

Klinische behandeling

Het Middagblok van 13.00 uur tot 16.30 uur  van het programma is gereserveerd voor klinische behandeling van de naar het CEPCD programma verwezen patiënten.  

Deze patiënten worden verwezen naar het programma door

 • Rechtstreekse verwijzing van collega’s 
 • Interne (horizontale) verwijzing vanuit de kliniek
 • Ingebracht door cursisten

Peter Thoolen is als hoofddocent verantwoordelijk voor de screening van de naar het programma verwezen patiënten. Vervolgens worden deze patiënten volgens hetzelfde protocol behandeld:  

 • Behandelingen worden voorafgegaan door een zorgvuldige en uitgebreide anamnese, diagnostiek, indicatiestelling, behandelingsplanning en gezamenlijke bespreking ervan. Dit geldt ook voor her-intakes. 
 • Na akkoord van de patiënt vangt het klinisch traject aan. 
 • Dit traject wordt volledig vastgelegd en gedocumenteerd voor het portfolio
 • Cursisten werken per 2-tal aan de stoel
 • Per 2 stoelen is 1 docent verantwoordelijk voor supervisie, hulp en begeleiding
 • Na afloop van de klinische behandeling de nabespreking plaats. De cursist is tevens verantwoordelijk voor administratie en techniekwerk. Hiervoor is het laatste gedeelte van het programma gereserveerd.

Keynote download: