4.4. Rol regisseur

De rol van de regisseur

 • Cursist wordt aan patiënt gekoppeld en is regisseur in het gehele behandeltraject en zoveel mogelijk bij iedere behandeling
 • Stelt het behandelplan op en bespreekt dit met de patiënt 
 • Voert het behandelplan met hulp van mede-cursisten uit
 • Regelt techniekwerk
 • Is aanspreekpunt voor de patiënt en kliniek tijdens het gehele behandeltraject
 • De cursist kan deze patiënt beschouwen voor het eigen portfolio (zie apart kopje) 
 • Cursist is verantwoordelijk voor alle administratieve handelingen in OASE – invoeren en actueel houden van administratie: verrichtingen, technieknota’s, foto’s etc. 

Opmerkingen:

 • De kliniek bezit hiermee naar buiten toe een “integraal” en “comprehensive” imago, terwijl patiënten desondanks ook voor deeltaken kunnen worden ingestuurd

verwezen (dentate) patiënten worden “integraal” benaderd; dit houdt in een “gecentraliseerde” intake en dito opstellen van planningen (CEPCD)

Rol regisseur t.a.v. Techniek werk:

 1. De cursist/regisseur is verantwoordelijk voor het totale proces rondom techniekwerk: 
 1. Het tijdig aanvragen / bestellen van werk
 2. Toezien op op ontvangen van de de cursist
 3. Communicatie met het tandtechnisch laboratorium
 4. De cursist zorgt zelf voor het ingipsen van de gebitsmodellen in de articulator dan wel het verzorgen van de digitale gescande modellen in de computer