4.3 Structuur, organisatie & Regulier dagprogramma

Structuur en organisatie CEPCD programma

De algemene doelstellingen van het programma zijn: 

  1. Opstellen en uitvoeren van integraal tandheelkundige “lange termijn”- planningen bij verwezen patiënten
  2. Uitdragen van tandheelkundige kennis in de breedste zin.

De kernvragen bij doelstelling 1, waarop de cursisten van het CEPCD programma een adequaat antwoord kan bieden en welke voor elke naar het CEPCD programma verwezen patiënt geldt:

  • Waar gaan we met elke specifieke patiënt naar toe werken
  • Welke tandheelkundige vakgebieden zijn daarbij nodig
  • Wie voert wat en waar uit
  • Wie voert de regie? (zie 4.4. Rol regisseur)

Kernthema bij doelstelling 2:

  • kennisoverdracht is gericht op alle beroepsgroepen, in alle mogelijke vormen
  • kennisoverdracht vindt plaats door medewerkers, genodigden en andere personen of educatieve organisaties (EST of partners)

vervolgens toevoegen: Dagschema CEPCD 

Het reguliere rooster bestaat uit een vast rooster ingedeeld in 2 blokken het ochtend- en middagprogramma. Het ochtendblok is gereserveerd voor de ‘theorie’ en het middagblok voor de kliniek. Op de 3e vrijdag van de maand vindt het het seminar plaats, op deze dag wijk het rooster af van het reguliere programma 

Regulier Rooster CEPCD: 

8.45 – 9.00Ontvangst in restaurant
09.00 – 9.30 Gezamenlijke voorbespreking patiënten behandelingen Gezamenlijke nabespreking patiënten behandeling vorige week d.m.v. foto’s 
9.30 – 11.30 Onderwerpen:Actuele Literatuur bespreking /Literatuurblokken/Basisseminar/Modules GastsprekersCasuspresentaties
11.30 – 12.00Plan besprekingen, patiënten review en administratie
12.00 – 12.30 Overleg tandtechniek VDS
12.30 – 13.00Lunch
13.00 – 16.30Kliniek – per stoel 2 cursisten
16.30 – 17.00Nabespreking, techniek werkzaamheden en administratie
17.00 – Afsluiting Dag 

Rooster CEPCD – 3e vrijdag van de maand

8.45 – 9.00Ontvangst in restaurant
09.00 – 9.30 Gezamenlijke voorbespreking patiënten behandelingen Gezamenlijke nabespreking patiënten behandeling vorige week d.m.v. foto’s 
9.30 – 10.30 Onderwerpen:Casuspresentatiespolikliniek* 
10.30 – 11.00Plan besprekingen, patiënten review en administratie
11.00 – 11.30Overleg tandtechniek VDS
11.30 – 13.00 3e vrijdag v.d. maand – Casus / Thema presentatie door CEPCD cursisten voor genodigden

Programma:11.30 uur ontvangst met lunch12.00 uur start presentatie13.00 uur afsluiting 3e vrijdag van de maand seminar
13.00 – 16.30Kliniek – per stoel 2 cursisten

*Polikliniek
16.30 – 17.00Nabespreking, techniek werkzaamheden en administratie
17.00 – Afsluiting Dag