4.13 Portfolio

De eindtermen en doelstelling van het programma is dat na 3 jaar de cursist klaar is voor zijn/haar registratie als NVVRT erkend restauratief tandarts.

De toetsing door het consilium van de NVVRT met positief gevolg, moet als zeer haalbaar worden geacht. De behandelde patiënten onder eigen regie in de kliniek kunnen worden beschouwd als “eigen” patiënten in de portfolio. Het programma wordt afgerond met een eindwerk, wat als scriptie aan te merken valt. 

Dit portfolio wordt gedurende de 3-jarige opleiding zorgvuldig en in afstemming met de cursist opgebouwd. De cursist kan aangeven op welke deelaspecten van behandeling meer of minder focus gelegd dient te worden. Dit wordt afgestemd met het team van docenten. 

Na 2 jaar plant de hoofddocent een meeting om het opgebouwde portfolio door te nemen en te bepalen welke focus er in het laatste jaar gelegd kan worden om te waarborgen dat de aanvraag tot registratie gedaan kan worden.