4.12 IDS

IDS – Interdisciplinair spreekuur

Elke 5 weken vindt het Interdisciplinair spreekuur (IDS) plaats. Dit overleg vindt plaats na afloop van het reguliere programma en wordt bijgewoond door: 

  • Cursisten CEPCD
  • Tandartsen verwijskliniek
  • Kaakchirurgie
  • Orthodontie 
  • Logopedie
  • Kaakfysiotherapie
  • Tandtechniek

Gedurende dit overleg worden patiënten besproken die in een multidisciplinaire behandeling zitten. Behandeling wordt besproken, vervolgstappen worden in het team afgestemd en vastgelegd. Het overleg wordt per toerbeurt voorgezeten door een van de cursisten. 

Dit overleg is integraal onderdeel van de opleiding en is vooral gericht op een aantal leerdoelen: 

  1. coördineren van een interdisciplinair tandheelkundig team
  2. onder regie doen uitvoeren van elk deel van de geplande behandelingen
  3. aansturen en coördineren van de tandtechnische aspecten van de tandheelkundige behandelingen