4.11 3e vrijdag van de maand seminar

Een vast programmaonderdeel is het 3e vrijdag seminar. 

Per toerbeurt presenteert een van de CEPCD cursisten de Casus / Thema presentatie voor genodigden.

Dit is een integraal onderdeel van de opleiding en wordt bijgewoond door: 

  • Medewerkers Lassus Oisterwijk
  • Verwijzers
  • Dentale industrie
  • andere belangstellenden 

Gedurende dit seminar komt het volledige pallet van de behandeling aan bod. De bijeenkomst wordt gemodereerd door de docenten van het programma. 

Presentaties van voorgaande seminars worden bijgehouden op de leeromgeving. En zijn voor de betreffende cursist een bijdrage aan het eigen portfolio.