4.10 Auteursinstructie

Publiceren & Auteursinstructie

Het doel van de opleiding is het opdoen van kennis en klinische vaardigheden. Het uitdragen en delen met de beroepsgroep van deze kennis is verbonden aan het DNA van de opleiding. Cursisten worden daarom aangemoedigd om minimaal 1 onderwerp per jaar te publiceren via: 

 • (vak)literatuur
 • Online (vak)forum
 • voordracht via de vereniging 
 • via social media voor beroepsgroep

Mogelijke onderwerpen: 

 • Casus presentatie 
 • Literatuurbespreking
 • Review / Herziening protocol en/of richtlijn
 • EindScriptie

Om de acceptatie van een ingezonden artikel te vergroten hanteren en volgen we de auteurs instructie van (o.a.) het TP. Alle artikelen worden opgebouwd volgens een vast stramien om deze zo goed mogelijk te publiceren. 

Deze auteursinstructie is te vinden in 5 – CEPCD protocollen en richtlijnen.

De instructies voor:

 • Digitale fotografie 
 • Social Media 
 • Scriptie 

Zijn ook te vinden in 5 – CEPCD protocollen en richtlijnen. 

Bestanden download