4.9 Administratie en techniek werkzaamheden

In de diverse programma’s komen theoretische aspecten in de vorm van literatuurbesprekingen, seminars en workshops aan bod. Een belangrijk deel bestaat uit klinische handelingen. Waarbij relevante aspecten van patiënten behandelingen onder begeleiding geleerd worden. 

 • De patiënten worden verwezen naar OWK of verwezen via de cursist 
 • De patiënten worden na overleg, intake en akkoord opgenomen in de betreffende onderwijsprogramma’s
 • Gedurende het totale behandelingstraject gelden de normale uitgangspunten zoals bij reguliere patiëntenzorg. 
 • Voor elke patiënt wordt een cursist aangewezen als regisseur. Deze cursist is verantwoordelijk voor het gehele behandeltraject, waaronder behandelplan, verzekeringsaanvraag, goede verslaglegging en administratie. De betreffende patiëntencasus wordt toegevoegd aan het portfolio van de cursist – welke van belang is voor de aanvraag van de registratie bij de betreffende beroepsvereniging na succesvolle afronding van het onderwijsprogramma. 
 • Verzekeringsaanvragen dienen in overleg met cursusleider plaats te vinden. Zij zijn hierbij het aanspreekpunt en zullen aangeven wie bij de indiening van aanvraag kan ondersteunen. 
 • De regisseur is verantwoordelijk voor tijdige en juiste communicatie met de patiënt over en gedurende het behandeltraject. Dit geldt ook voor benodigde documentatie, voorlichting en akkoordverklaring met en door patiënt (o.a. informed consent) en verslaglegging in Oase. 
 • Gedurende en na afloop van het traject dient de administratie t.b.v. de verrichtingen declaraties ingevoerd te worden in de patiëntenkaart. De regievoerder is hier verantwoordelijk voor en zorgt dat er tijdig en juist gedeclareerd kan worden (door patiënt ook op ‘afbehandeld’ – F4- te zetten na afronding van het behandeltraject

Voor de uitvoering van administratie is hulp voorzien vanuit de kliniek, cursisten kunnen deze hulp altijd inroepen via de cursusleiding. 

Techniek werk:

 1. De cursist/regisseur is verantwoordelijk voor het totale proces rondom techniekwerk: 
 1. Het tijdig aanvragen / bestellen van werk
 2. Toezien op op ontvangen van de de cursist
 3. Communicatie met het tandtechnisch laboratorium
 4. De cursist zorgt zelf voor het ingipsen van de gebitsmodellen in de articulator dan wel het verzorgen van de digitale gescande modellen in de computer