1.6 Mentorship

Naast deelname aan het CEPCD programma kan er worden geopteerd om een individueel mentorship programma te volgen. Dit programma vindt bij voorkeur plaats in de verwijskliniek in Oisterwijk. Verwezen patiënten worden door de cursist behandeld onder begeleiding van één van de aan het programma verbonden (gast)docenten.

Dit programma is individueel van aard en de doelstellingen worden met de cursist vastgesteld. Deze doelstellingen liggen veelal in het verlengde van de vakgebieden die aan bod komen gedurende het programma.

Het mentorship programma is vooral bedoeld om nog meer focus te leggen op kennis- en vaardigheidsontwikkeling op 1 of meerdere specifieke vakgebieden. Het gehele traject van:

 • integrale diagnostiek
 • Indicatiestelling
 • Planning / behandelplannen
 • behandeling van functionele tandheelkundige problemen
 • nazorg

komen aan bod.

Er kan gedacht worden aan de volgende vakgebieden:

 • herstel van gebitsslijtage m.b.v. composiet,
 • kroon- & brugwerk op natuurlijke gebitselementen en implantaten,
 • elektro- en laserchirurgie,
 • parodontale therapie
 • (preprothetische) parodontale chirurgie o.a. resectief en regeneratief,esthetische en plastische parodontale chirurgie o.a. recessiebedekking,
  ponticbed-augmentatie, kroonverlenging
 • (preprothetische) orthodontie,
 • orthognate chirurgie,
 • Implantologie,
 • Psychodiagnostiek
 • Dynamisch Systematische Diagnostiek (DSD 1)
 • Digital Smile Design (DSD2)
 • Endontologie 

Voor informatie over dit programma kun je je wenden tot de hoofddocent of naar programma leiding.