1.5 Werkvormen

Tijdens deze opleiding wordt er gebruik gemaakt van verschillende werkvormen waarbij de focus ligt om de opleiding zo effectief mogelijk in te richten. De werkvorm past altijd bij het karakter van de opleiding. De focus kan hierbij liggen op meer kennisontwikkeling of het opdoen van vaardigheden (zie ook leerdoelen):

De werkvormen:

 • Case presentaties
 • Workshops
 • Literatuur besprekingen
  • Blok parodontologie
  • Blok endodontologie
  • Blok Implantologie
  • Blok occlusie
  • Blok prothetische tandheelkunde 1
  • Blok prothetische tandheelkunde 2
 • Zelfstandig patiënten behandelen/kliniek
 • Behandelplanbesprekingen
 • Voordrachten
 • Scriptie
 • (Basis) Seminars
 • Modules van specifieke thema’s
 • Deelname InterDisciplinair Seminar (IDS)
 • Polikliniek
 • CEPCD Sociëteit
 • Zelfstudie via digitaal leerplein
 • Social Media