Live sugery

Live surgery bij de Swiss Biohealth Clinic.

Immediaat plaatsing van 25, osteotomy bij de 28 en een caviteitsbehandeling bij de 38.