1.8 Examencommissie

Het takenpakket van de examencommissie CEPCD bestaat uit de volgende taken:

  • Het uitvoeren van reglementen en procedures, zoals het
  • Toezicht houden op een rechtmatig verloop van het examen.
  • Het aanstellen van examinatoren
  • Beoordeelt de rol en werkwijze van de examinatoren
  • Uitschrijven van certificaten en beoordelingen.
  • Het motiveren van afwijzingen
  • Het verwerken van klachten aangaande examen en/of
    opleiding/organisatie

Daarnaast heeft deze commissie ook een coördinerende taak als het gaat om toets beleid en kwaliteitswaarborging.

Samenstelling examencommissie:

  • Examencommissie bestaat uit 3 personen die niet direct betrokken zijn bij de opleiding en onafhankelijk zijn. Deze personen worden jaarlijks benoemd bij het afnemen van de examens