1.2 Wat is CEPCD

Het CEPCD, een geaccrediteerd nascholingsprogramma voor die tandarts die zijn pijlen richt op complexe tandheelkundige problematiek. Deze 3-jarige voornamelijk klinisch gerichte opleiding vindt plaats in de Oisterwijkkliniek op basis van één dag per week en wordt afgesloten met een examen. CEPCD staat voor Continuing Education Program in Comprehensive Dentistry. Het begrip “continuing” staat voor het doorlopende karakter van de opleiding; gedurende het jaar sluiten 3e jaars cursisten hun opleiding af, en stromen telkens anderen in. Onder “comprehensive dentistry” verstaan we het aandacht schenken aan alle aspecten en integreren van alle mogelijke vakgebieden die bij de complexe tandheelkundige problematiek een rol kunnen spelen. De opleiding wordt gedragen door een interdisciplinair team van docenten en staat onder leiding van hoofddocent Peter Thoolen. Het programma stelt de kliniek nadrukkelijk op de voorgrond, maar kan natuurlijk niet zonder een gedegen theoretische basis. Deze laatste aspecten komen wekelijks aan de orde in de vorm van seminars, workshops en literatuurbesprekingen.

Gastdocenten garanderen met hun circa 15 modulen van 1 of meerdere halve dagen een brede en gevarieerde basis. De modulen zijn niet alleen theoretisch; daar waar nuttig worden ze aangevuld met hands-on of zelfs klinische trainingen. In de kliniek worden alle behandelingen bij de meestal verwezen patiënten voorafgegaan door een uitgebreide anamnese, diagnostiek, indicatiestelling en behandelingsplanning. Bij complexe tandheelkundige problematiek is veelal een interdisciplinaire aanpak noodzakelijk. Het team van docenten met specialisten uit orthodontie, MKA-chirurgie, parodontologie, implantologie, endodontologie, klinische psychologie, logopedie, tandtechniek, etc. komt tijdens de opleiding periodiek bijeen voor gezamenlijk bespiegelingen en interdisciplinaire taakverdelingen. De behandelingsplanning is derhalve een gezamenlijk onderneming voor alle cursisten (en docenten); elke cursist kent dus elke klinische casus en is vrijwel altijd ook persoonlijk betrokken bij het klinische behandeltraject.

Het gehele traject wordt volledig gedocumenteerd, gepresenteerd, met elkaar besproken en gepubliceerd in vakbladen en via social media kanalen. Vooral dit laatste aspect geeft een inkijk in de voortgang van de behandeling met collega’s van buiten de opleiding. Zeer waardevolle feedback en zichtbaarheid is gegarandeerd.   Iedere 3e vrijdag van de maand presenteert het CEPCD zich voor medewerkers van de kliniek, het interne tandtechnische lab, voor verwijzers, sponsoren en genodigden met een seminar waarin door een van de cursisten een casus c.q. thema wordt voorgesteld. Daarnaast verzorgen cursisten afdelingsbijeenkomsten, studiegroepen of bijeenkomsten voor geïnteresseerden. Steeds wordt nagestreefd de bijdragen eveneens te publiceren in een Nederlandstalig tijdschrift naast de eerder genoemde bijdragen via social media.

Type CursusMaster Program
Aantal deelnemersMin 4 – Max 10
Duur cursus3 jaar – wekelijks
LocatieOisterwijk, Oisterwijkkliniek
DagVrijdag – hele dag
StartdatumMaandelijks te starten
CertificeringJa, via examen

Voor wie?Tandartsen, > 2 jaar ervaring met bovenmatige interesse in reconstructieve tandheelkunde 
ProgrammaKlinische behandeling van patiënten 
 Theoretische besprekingen: literatuur, seminars en workshops 
 Besprekingen, casuïstiek en interdisciplinair overleg 
 Gastmodules en workshops 
Einddatum3 jaar na startdatum 
EindtermenNa afronding is cursist klaar voor registratie als NVVRT erkend restauratief tandarts.