6 Basis-Seminars

Inleiding intake en algemeen Inleidende seminars CEPCD 2021-2022

 • Filosofie
 • Intake procedure – formulieren (@pd) en formats; “comprehensive” documentatie (X-opnamen, gebitsmodellen montage in articulator, mondfotografie, etc.) (“the key to success”)
 • Administratie
 • Behandelplan
 • Behandelplan presentatie en planning
 • IDS
 • Overleg en samenwerking  met laboratorium
 • Praktijkorganisatie oa tubs
 • DSD-( zie ook aparte module)
 • Digitale scan- CBCT
 • Huisregels (Joos)
 • Cursusorganisatie / syllabus / contracten en kosten
 1. Facebow en articulatormontage- analoog en digitaal
 • Occlusie en articulatie
 • T-scan ( zie ook aparte module )
 1. Digitale mondfotografie -Henk Buteijn 
 2. Dynamische Systematiesche Diagnostiek (DSD2) -Stefan Meutermans
 3. Cario/Paro/Ortho/Prep 1en 2
 •   initiële behandeling 1: cariologie 
  • bij volwassenen
  • restauratieve behandelingen
 • initiële behandeling 2: parodontologie
  • paro basistherapie (o.a. elektro-chirurgie)
  • paro chirurgie (o.a. resectief en regeneratief)
  • esthetische & plastische parodontale chirurgie (o.a. recessiebedekking, ponticbed-augmentatie, kroonverlenging)
 • initiële behandeling 3: occlusie en functie
  • occlusievlakken
  • beethoogte
  • centrale relatie/ maximale occlusie
  • opbeetspalken
  • orthodontie 
  • orthognatische chirurgie
 • reconstructieve behandeling:
  • regeneratie van bot
  • regeneratie van weke delen
  • implantologie 
  • composieten (o.a. bij herstel van gebitsslijtage) 
  • kroon- & brugwerk (o.a. op natuurlijke gebitselem. &  implantaten)
  • nazorg
 1. Referentie analyse
 2. Opbeetspalk/Deprogrammeren en Centrale Relatie
 3. Elektrochirurgie
 4. Nazorg
 5. De Samenhang der Dingen (Optie)